News

Faillissement Nanny-Time Comm.V.

10/01/2023

RegSol
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Opening van het faillissement van: NANNY-TIME COMM.V ARTHURDREEF 7, 2900 SCHOTEN.
Handelsactiviteit: tussenpersoon in de handel

Ondernemingsnummer: 0553.842.086

Referentie: 20221017.
Datum faillissement: 8 september 2022.

Rechter Commissaris: JAN LANGENUS.

Curator: NATHALIE VERMEERSCH, PLANTINKAAI 10/21 , 2000 ANTWERPEN 1- nv@vermeerschdepaep.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 08/09/2022
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be : op 4 november 2022.

Voor eensluidend uittreksel: De curator:VERMEERSCH NATHALIE.