News

Faillissement AG ONE BV

10/01/2023

RegSol
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Opening van het faillissement van: AG ONE BV TURNHOUTSEBAAN 160, 2140 BORGERHOUT (ANTWERPEN).
Handelsactiviteit: algemene bouw van residentiële gebouwen

Ondernemingsnummer: 0728.551.954

Referentie: 20220985.
Datum faillissement: 11 augustus 2022.

Rechter Commissaris: PAUL BECUE.

Curator: NATHALIE VERMEERSCH, PLANTINKAAI 10/21 , 2000 ANTWERPEN 1- nv@vermeerschdepaep.be

Voorlopige datum van staking van betaling: 11/08/2022
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be : op 7 oktober 2022.
Zetel thans doorgehaald op KBO.

Voor eensluidend uittreksel: De curator:VERMEERSCH NATHALIE.