News

Nieuwe Insolventie wetgeving per 1 september 2023

07/09/2023

Binnenkort verschijnt het boek "Insolventie van Ondernemingen - De wet van 7 juni 2023, met 5 jaar rechtspraak sinds de inwerkingtreding van de wet van 11 augustus 2017" van Mr Ilse Mertens & Mr Nathalie Vermeersch.

Dit boek bevat de gecoördineerde versie van het Boek XX van het WER zoals gewijzigd door de nieuwe wet van 7 juni 2023. De recente wijzigingen ten opzichte van de wet van 11 augustus 2017 werden aangevuld met de memorie van toelichting en worden artikelsgewijs toegelicht. Daarnaast geven de auteurs een overzicht van de relevante rechtspraak sinds de inwerkingtreding van de wet van 11 augustus 2017. Deze publicatie is dan ook onmisbaar voor elke jurist die in zijn praktijk met insolventierecht wordt geconfronteerd.