Nieuws

Faillissement GCS CENTER BV

10/01/2023

RegSol
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Opening van het faillissement van: GCS CENTER BV SOMERSSTRAAT 31, 2018 ANTWERPEN 1.
Handelsactiviteit: detailhandel in andere motorvoertuigen

Ondernemingsnummer: 0834.459.227

Referentie: 20221204.
Datum faillissement: 6 oktober 2022.

Rechter Commissaris: DANIEL SERVATY.

Curator: NATHALIE VERMEERSCH, PLANTINKAAI 10/21 , 2000 ANTWERPEN 1- nv@vermeerschdepaep.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 06/10/2022
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be : op 2 december 2022.