Insolventie

Insolventie

In de huidige economische tijden, zijn er veel ondernemingen in moeilijkheden. Vermeersch De Paep Advocaten weet perfect hoe dergelijke ondernemingen te ondersteunen en door deze moeilijkheden te loodsen.

De Belgische wetgever heeft een arsenaal aan procedures uitgewerkt waar een onderneming in moeilijkheden mee te maken kan krijgen of beroep op kan doen, zoals:

  • een beslagprocedure;
  • een procedure onder de wet betreffende de continuïteit van de onderneming (WCO);
  • een procedure van overdracht van een onderneming onder gerechtelijk gezag;
  • ...

Vermeersch De Paep Advocaten heeft hierin een ruime ervaring  en kan dergelijke ondernemingen bijgevolg met de nodige expertise bijstaan.

Mr. Nathalie Vermeersch heeft eveneens een jarenlange ervaring in het insolventierecht opgebouwd als curator. Zij kent alle stappen die een failliete onderneming moet doorlopen en begeleidt deze onderneming op een professionele en juridisch onderlegde manier, zowel op commercieel, sociaal als op financieel vlak.

Niet enkel ondernemingen in moeilijkheden of failliete ondernemingen kunnen een beroep doen op Vermeersch De Paep Advocaten. Ook schuldeisers van dergelijke  ondernemingen worden door het kantoor op een deskundige wijze bijgestaan. Wij gaan na hoe ver uw rechten reiken en of uw schuldvordering al dan niet verzilverd kan worden.

Hoe kunnen we u helpen?

We zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 8u00 en 18u00.