Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht behelst binnen Vermeersch De Paep Advocaten enerzijds het handelsrecht en anderzijds het vennootschapsrecht.

Handelsrecht

Wat betreft het handelsrecht, treedt Vermeersch De Paep Advocaten op voor diverse binnen- en buitenlandse ondernemingen. In een snel evoluerende economische wereld is het van belang om gericht en efficiënt te kunnen inspelen op de noden van de markt.

Daarnaast gaat het economisch handelsverkeer vaak gepaard met diverse risico’s dit zowel voor de ondernemingen als de consumenten. Vermeersch de Paep Advocaten tracht dan ook om haar cliënten preventief bij te staan in hun handelstransacties teneinde risico’s op voorhand in te schatten en de cliënten een gepersonaliseerd advies te verlenen. Het spreekt immers voor zich dat de correcte opstelling van een overeenkomst een grote invloed zal hebben op de latere uitvoering ervan.

Vennootschapsrecht

Inzake het vennootschapsrecht, kent België een zeer divers landschap van verschillende vennootschapsvormen waarvan de meest voorkomende de volgende zijn: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de eenpersoons vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de naamloze vennootschap. Tevens zijn er diverse andere vennootschapsvormen teneinde aan alle specifieke doelstellingen van de ondernemers te voldoen.

De keuze van de meest geschikte vennootschapsvorm is dan ook niet altijd een voor de hand liggende aangelegenheid waardoor professioneel advies geen overbodige luxe meer is. Vermeersch De Paep Advocaten staat diverse ondernemers bij met professioneel advies en begeleidt haar cliënten bij het maken van de keuze voor de meest geschikte vennootschapsvorm evenals de opmaak van de statuten en de nodige contracten waarmee de vennootschap evenals de zaakvoerders of bestuurders zichzelf optimaal kunnen beschermen tegen alle mogelijke risico’s.

Hoewel een preventieve aanpak zowel in het handelsrecht en het vennootschapsrecht te verkiezen valt, kunnen er op termijn toch de nodige problemen opduiken die op hun beurt kunnen leiden tot een procedure voor de rechtbank. Vermeersch De Paep Advocaten begeleidt haar cliënten ook op procedureel vlak met de nodige professionele en diligente juridische bijstand.

Hoe kunnen we u helpen?

We zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 8u00 en 18u00.