Nieuws

Faillissement Sherly Dapena Natuurlijk persoon zonder ondernemingsnummer

10/01/2023

RegSol
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Opening van het faillissement van: DAPENA SHERLY, MELGESDREEF 32, 2170 MERKSEM (ANTWERPEN),
geboren op 15/10/1978 in PANAMA.
Handelsactiviteit: bestuurder van AKHTAR FOR YOU BVBA

Referentie: 20221416.
Datum faillissement: 24 november 2022.

Rechter Commissaris: ERIC VAN DYCK.

Curator: NATHALIE VERMEERSCH, PLANTINKAAI 10/21 , 2000 ANTWERPEN 1- nv@vermeerschdepaep.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 24/11/2022
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be : op 20 januari 2023.