Nieuws

Faillissement Makro Cash & Carry Belgium NV

10/01/2023

RegSol
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Opening van het faillissement van: MAKRO CASH & CARRY BELGIUM NV
Handelsactiviteit: Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen

Ondernemingsnummer: 0406.952.018

Referentie: 20230018.
Datum faillissement: 10 januari 2023.

Rechter Commissarissen: ERIC PLASMANS en HENRI COLMAN.

Curatoren:

NICK PEETERS, NOORDERLAAN 98, 2030 ANTWERPEN –  np@essenzia.be

NATHALIE VERMEERSCH, PLANTINKAAI 10/21 , 2000 ANTWERPEN – nv@vermeerschdepaep.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 10/01/2023
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be : op 10 maart 2023.

 

SCHULDEISERS EN PERSONEEL kunnen hun vordering indienen via het digitaal platform www.regsol.be uiterlijk voor 9/02/2023

OMDAT ER ZEER VEEL MENSEN BETROKKEN ZIJN BIJ HET FAILLISSEMENT VAN MAKRO IS HET VOOR ONS ONMOGELIJK OM IEDEREEN TELEFONISCH TE WOORD TE STAAN. 

U KAN UW VRAAG STELLEN VIA HET MAILADRES: MAKRO@VERMEERSCHDEPAEP.BE WAARNA WIJ U ZO SPOEDIG MOGELIJK EEN ANTWOORD ZENDEN.