Maritiem recht

Maritiem recht

Vermeersch De Paep Advocaten heeft op het vlak van maritiem recht een jarenlange juridische ervaring opgebouwd in navolgende materies :

Aanvaringen – schadevaringen

Rudiger De Paep stond bij diverse omvangrijke aanvaringen en schadevaringen cliënten in binnen- en buitenland bij met juridisch advies en verleende tevens juridische bijstand in velerlei procedures met betrekking tot deze calamiteiten.

Aanvaringen zijn contacten en schadegevallen waarbij twee of meer schepen zijn betrokken terwijl schadevaringen het contact betreffen van een schip met een vaststaand voorwerp zoals bruggen, aanlegsteigers, sluisinfrastructuur, boeien, enz. of met de bodem van de vaarweg.

Averij grosse

Averij grosse of “general average” is een bijzonderheid van het maritiem recht waarbij schade vrijwillig wordt geleden, hetzij extra kosten worden gemaakt met het oog op het behoud van schip en lading.

Vermeersch De Paep Advocaten begeleidt alle betrokken partijen bij het uitwerken van een passende averij grosse regeling en bij het voeren van procedures onder de toepasselijke rechtsregels voor de bijdragen onder averij grosse en eventuele betwistingen omtrent de dispache.

Beslag en executie op zeeschepen

Het maritieme recht – en zeker het Belgisch recht en de Belgische interpretatie van sommige internationale verdragen – wordt gekenmerkt door een afwijkende regeling voor wat betreft beslag- en executiemaatregelen.

Gezien de jarenlange praktijkervaring van Vermeersch De Paep Advocaten wordt U steeds adequaat en volledig geïnformeerd over de mogelijke bewarende- en uitvoeringsmaatregelen die mogelijk zijn en staat Vermeersch De Paep Advocaten U bij in alle procedures in dit verband.

Bevrachting

Vermeersch De Paep Advocaten biedt U gespecialiseerd juridisch advies en bijstand in procedures over alle mogelijke aspecten die verband houden met bevrachting, interpretatie en uitvoering van bevrachtingsovereenkomsten, problematieken betreffende cognossementen, averijvorderingen, enz.

Limitatie

Vermeersch De Paep Advocaten heeft een uitgebreide en gespecialiseerde ervaring zowel in het vormen van limitatiefondsen als het indienen van vorderingen in het limitatiefonds en alle daarmee gepaard gaande procedures.

Marien milieu

Ook op het vlak van watergebonden milieuproblematiek, bodemverontreiniging op zee en in waterwegen kan U voor deskundig advies en juridische bijstand terecht bij Vermeersch De Paep Advocaten.

Maritieme arbitrage

Vermeersch De Paep Advocaten staat U bij tijdens het voeren van arbitrage procedures op het gebied van scheepvaart, algemeen transport, logisitek en internationale handel in de verschillende daartoe opgerichte platvormen of in particuliere arbitrageprocedures.

Nautische expertises

In het kader van tientallen calamiteiten waarbij Vermeersch De Paep Advocaten juridische bijstand heeft verleend aan haar cliënten heeft zij een uitgebreide en zeer professionele ervaring opgebouwd bij het opstarten en opvolgen van nautische expertises en het verlenen van alle juridisch advies in dit verband of het voeren van de nodige procedures.

Particuliere averij

Vermeersch De Paep Advocaten heeft een jarenlange ervaring in het voeren van procedures en het verlenen van juridisch advies in geval van particuliere averij. Alle aspecten van zowel proceduriële aard als inhoudelijk worden door Vermeersch De Paep Advocaten op een even nauwgezette en professionele manier behandeld.

Scheepsagentuur

Scheepsagenten zijn een zeer belangrijke schakel in het maritieme transport en Vermeersch De Paep Advocaten heeft een zeer ruime expertise bij alle juridische aspecten van de scheepsagentuur.

U kan bij Vermeersch De Paep Advocaten terecht voor elk juridisch advies mbt de werking van de agentuur alsmede juridische bijstand in geval van geschillen en procedures.

Hoe kunnen we u helpen?

We zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 8u00 en 18u00.