Vastgoed

Vastgoed

De tak vastgoedrecht binnen Vermeersch De Paep Advocaten moet bijzonder ruim worden opgevat. Dit kan namelijk gaan van een eenvoudig juridisch advies inzake huurrecht tot een complexe gerechtelijke procedure inzake bouwrecht.

Onder vastgoedrecht dient dan ook het volgende begrepen te worden:

  • de huur en verhuur van onroerende goederen;
  • de koop en verkoop van onroerende goederen;
  • de problematiek inzake (appartements)mede-eigendom;
  • de vestiging/wijziging/opzegging van zakelijke rechten zoals opstal, erfdienstbaarheden, erfpacht, vruchtgebruik,…;
  • het bouwen en verbouwen van onroerende goederen;

In al deze materies staan wij u graag bij met deskundig advies of indien nodig in een gerechtelijke procedure.

In het licht hiervan is Mr. Nathalie Vermeersch ook verbonden als advocaat bij het CIB Antwerpen. Dit is de confederatie van immobiliënberoepen in Vlaanderen. Mr. Nathalie Vermeersch staat hun leden bij met juridisch advies.

Ook Nathalie Vansweevelt is bijzonder gespecialiseerd in deze materie, mede dankzij haar master in het notariaat.

Hoe kunnen we u helpen?

We zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 8u00 en 18u00.