Nieuws

Faillissement Shazia Munawara Yasin Natuurlijk persoon zonder ondernemingsnummer

10/01/2023

RegSol
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Opening van het faillissement van: SHAZIA MUNAWARA YASIN, GASSTRAAT 103, 2060 ANTWERPEN 6,
geboren op 13/07/1981 in AHMED NAGAR (PAKISTAN).
Handelsactiviteit: zaakvoerder van BLUE GROUP COMM.V

Referentie: 20221239.
Datum faillissement: 13 oktober 2022.

Rechter Commissaris: MANU VAN EUPEN.

Curator: NATHALIE VERMEERSCH, PLANTINKAAI 10/21 , 2000 ANTWERPEN 1- nv@vermeerschdepaep.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 13/10/2022
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be : op 9 december 2022.